Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  Novinky  /  Pokyny pre odovzdanie prác na gymnáziu

Pokyny pre odovzdanie prác na gymnáziu

Naposledy upravené 16.03.2024 - pred 37 dňami Čítanie na 34 sekúnd

Pokyny k odovzdávaniu a obhajobám ročníkových prác, projektových prác a prác SOČ

 • Prácu je potrebné odovzdať elektronicky najneskôr do 31. 3. 2024
 • Ročníkové práce sa odovzdávajú triednym učiteľom, projektové práce a práce SOČ sa odovzdávajú konzultantom.
 • Triedne kolá prezentácií ročníkových prác budú 9.5.2024
 • Vybrané práce z triednych kôl postupujú do celoškolského kola.
 • Celoškolské kolo prezentácií ročníkových prác, projektových prác a prác SOČ sa uskutoční 23.5.2024
 • Študenti sexty budú v termíne celoškolského kola prezentovať aktuálny stav ich práce SOČ.

Prezentácie prác

 • Prezentácia ročníkovej práce – 10 minút
 • Prezentácia projektovej práce
  • dvojica 22 minút (vrátane otázok a diskusie)
  • trojica 30 minút (vrátane otázok a diskusie)
 • Prezentácia práce SOČ – 15 minút (vrátane otázok a diskusie)