Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  Vyučovanie  /  Primárne vzdelávanie 1.-4.  /  Zoznamy pedagógov

Zoznam učiteľov

Naposledy upravené 25.09.2023 - pred 8 dňami Čítanie na 57 sekúnd

Vedenie školy

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. – riaditeľka školy

Mgr. Helena Nagyová - zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie
PhDr. Milan Bujňák - zástupca riaditeľky školy pre gymnázium
PaedDr. Jozef Doddy Cimra - zástupca riaditeľky školy pre výchovu a informatizáciu
Bc. Júlia Smoligová - vedúca školského klubu detí
Mgr. Katarína Kučerová - supervízor

Triedni učitelia

 • 1.A  Mgr. Darina Rauová
 • 1.B  Mgr. Martina Cyprichová
 • 1.C  Mgr. Martina Cimrová
 • 1.D  PaedDr. Jevgenija Achejevová

 

 • 2.A  Mgr. Dagmar Hrnčířová
 • 2.B  Mgr. Radomíra Šajbenová
 • 2.C  Mgr. Emília Rybárová
 • 2.D  Mgr. Renáta Šramová

 

 • 3.A Mgr. Zina Hanzelová
 • 3.B  Mgr. Renáta Stryhalová
 • 3.C  Mgr. Eva Válková
 • 3.D  Mgr. Katarína Petrovičová

 

 • 4.A  Mgr. Lucia Ploczeková
 • 4.B PaedDr. Zuzana Ščasná
 • 4.C Mgr. Jana Badalová

Vychovávatelia:

 • 1.A  Ing. Michaela Fuzáková Schmiedtová
 • 1.B  Mgr. Barbora Zigová
 • 1.C  Bc. Andrea Zvodárová
 • 1.D  Mgr.Art. Jana Grumelová

 

 • 2.A oddelenie delené
 • 2.B  Jana Prokopová
 • 2.C  Mgr. Jarmila Hanušková
 • 2.D  Alena Bujtárová

 

 • 3.A oddelenie delené
 • 3.B Mgr. Tomáš Marušin
 • 3.C Ľubica Aľušíková
 • 3.D Mgr. Dagmar Šulková

 

 • 4.A  Bc. Júlia Smoligová
 • 4.B  Mgr. Peter Bratina
 • 4.C  Mgr. Christian Adamica

Netriedni učitelia

 • Bc. Andrea Majerčáková - uč. AJ
 • Mgr. Ivica Radová – uč. TV