Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  Vyučovanie  /  Primárne vzdelávanie 1.-4.  /  Zoznamy pedagógov

Zoznam učiteľov

Naposledy upravené 05.04.2024 - pred 52 dňami Čítanie na 1 minútu a 4 sekundy

Vedenie školy

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. – riaditeľka školy

Mgr. Helena Nagyová - zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie
PaedDr. Jozef Doddy Cimra - zástupca riaditeľky školy pre gymnázium, výchovu a informatizáciu
Mgr. Katarína Kučerová - zástupkyňa riaditeľky školy pre gymnázium
Bc. Júlia Smoligová - vedúca školského klubu detí

Triedni učitelia

1.A - Mgr. Darina Rauová
1.B -  Mgr. Martina Cyprichová
1.C -  Mgr. Martina Cimrová
1.D -  PaedDr. Jevgenija Achejevová

2.A -  Mgr. Dagmar Hrnčířová
2.B -  Mgr. Radomíra Šajbenová
2.C -  Mgr. Emília Rybárová
2.D -  Mgr. Renáta Šramová

3.A - Mgr. Zina Hanzelová
3.B -  Mgr. Renáta Stryhalová
3.C -  Mgr. Eva Válková
3.D -  Mgr. Katarína Petrovičová

4.A -  Mgr. Lucia Ploczeková
4.B - PaedDr. Zuzana Ščasná
4.C - Mgr. Jana Badalová

Vychovávatelia

1.A -  Ing. Michaela Fuzáková Schmiedtová
1.B -  Mgr. Barbora Zigová
1.C -  Bc. Andrea Zvodárová
1.D -  Mgr.Art. Jana Grumelová

2.A - Zuzana Luna Sedláková
2.B -  Jana Prokopová
2.C -  Mgr. Jarmila Hanušková
2.D -  Alena Bujtárová

3.A - oddelenie delené
3.B - Mgr. Tomáš Marušin
3.C - Ľubica Aľušíková
3.D - Mgr. Dagmar Šulková

4.A -  Bc. Júlia Smoligová
4.B -  Mgr. Peter Bratina
4.C -  Mgr. Christian Adamica

Netriedni učitelia

ANJ - Bc. Andrea Majerčáková
TSV - Mgr. Ivica Radová

Odborní zamestnanci

psychológ - Mgr. Tatiana Dologová