Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  Kontakt

Kontakt

Naposledy upravené 21.08.2023 - pred 99 dňami Čítanie na 48 sekúnd

Vedenie školy

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., riaditeľka, autorka vzdelávacieho Programu APROGEN
Email: riaditelka@spmndag.sk

Mgr. Helena Nagyová, zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie
Email: hnagyova@spmndag.sk

PhDr. Milan Bujňák, zástupca riaditeľky školy pre stredné vzdelávanie
Email: mbujnak@spmndag.sk

PaedDr. Jozef Doddy Cimra, zástupca pre výchovu a informatizáciu
Email: jcimra@spmndag.sk

Riaditeľstvo školy sídli na oficiálnej adrese:
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium
Teplická 7
831 02 Bratislava

Sekretariát školy - 1. stupeň ZŠ (1.-4. ročník)

Ing. Lenka Ivanová, tajomníčka ZŠ
Email na doručovanie žiadostí: skola@spmndag.sk
Telefóne číslo: +421 2 4425 3892

Sekretariát školy - elokované pracovisko - gymnázium

Elena Wildová, tajomníčka gymnázia
Email na doručovanie žiadostí: gymnazium@spmndag.sk
Telefóne číslo: +421 2 4464 1214

Gymnázium sídli na adrese:
Skalická cesta č. 1
831 02 Bratislava

Školská jedáleň

Školská jedáleň pre 1.-4. ročník ZŠ: +421 2 4425 3024
Školská jedáleň pre 5. ročník ZŠ a primu-terciu 8G (SOŠ beauty služieb): +421 2 442 580 40
Školská jedáleň pre kvartu-oktávu (OA Račianska): +421 908 131 597