Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  Kontakty

Kontakty

Naposledy upravené 15.05.2024 - pred 29 dňami Čítanie na 55 sekúnd

Vedenie školy

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. - riaditeľka školy
Email: riaditelka@spmndag.sk

Mgr. Helena Nagyová - zástupkyňa riaditeľky pre primárne vzdelávanie
Email: hnagyova@spmndag.sk

PaedDr. Jozef Doddy Cimra - zástupca riaditeľky školy pre gymnázium, výchovu a informatizáciu
Email: jcimra@spmndag.sk

Mgr. Katarína Kučerová - zástupkyňa riaditeľky školy pre gymnázium
Email: kkucerova@spmndag.sk

Bc. Júlia Smoligová - vedúca školského klubu detí
Email: jsmoligova@spmndag.sk

Adresa a sídlo

Riaditeľstvo školy a sekretariát 1. stupeň ZŠ

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium
Teplická 7, 831 02 Bratislava
e-mail: skola@spmndag.sk
telefóne číslo: +421 2 4425 3892
tajomníčka: Ing. Lenka Ivanová

Sekretariát Elokované pracovisko - Gymnázium

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium
Skalická cesta č. 1, 831 02 Bratislava
e-mail: gymnazium@spmndag.sk
telefóne číslo: +421 2 4464 1214
tajomníčka: Elena Wildová

Školská jedáleň

Jedáleň Teplická - pre 1.-4. ročník ZŠ: +421 2 4425 3024
Jedáleň SOŠ beauty služieb - pre 5. ročník ZŠ a primu-terciu 8G: +421 2 442 580 40
Jedáleň OA Račianska - pre kvartu-oktávu: +421 908 131 597

Ekonomický úsek

Ing. Andrea Maček Malíšková - mzdárka, personalistka amaliskova@spmndag.sk
Edita Selbst - hospodárka, personalistka eselbst@spmndag.sk
Katarína Mokrišová - ekonómka, účtovníčka kmokrisova@spmndag.sk