Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  Vyučovanie  /  Prijímacie a prestupové konanie

Prijímacie a prestupové konanie

Naposledy upravené 28.06.2024 - pred 20 dňami Čítanie na 1 minútu a 23 sekúnd

ŠpMNDaG je výberová škola výlučne len pre žiakov s mimoriadnym nadaním (výška IQ). Podľa zákona môžeme prijať len žiaka, ktorý má psychologické vyšetrenie v psychologickej poradni (CPP) zaradenej v sieti CPP a má diagnostikované nadanie v pásme vysokého nadpriemeru. CPP dá v správe odporúčanie zaradiť žiaka do školy pre intelektovo nadané deti.

Do školy je možné prihlásiť žiaka 3 spôsobmi.

  • výberovým konaním do prvého ročníka ZŠ (pre predškolákov),
  • prijímacím konaním do prímy 8-ročného gymnázia (pre piatakov),
  • postupovou skúškou do kvinty 8-ročného gymnázia (pre deviatakov/kvarty),
  • prestupom v ktoromkoľvek inom ročníku (ak je miesto).

Výberové konanie do 1. ročníka ZŠ a prijímacie konanie do prímy 8-ročného gymnázia je publikované vždy na našom webe www.spmndag.sk a riadi sa pokynmi a termínmi z Ministerstva školstva a Regionálneho úradu školskej správy.

Postupové skúšky do kvinty 8-ročného gymnázia sa organizujú každý rok na overenie psychologických predpokladov a vedomostí pre postup do poslednej fázy vzdelávania, smerujúcej k získaniu úplného stredného všeobecného vzdelania. Prihlásiť sa, resp. poslať žiadosť o vykonanie postupovej skúšky spolu so správou psychologickej poradne môžu aj externí žiaci 9. ročníka ZŠ alebo Kvarty 8-ročného gymnázia do 31.1. príslušného školského roka na adrese gymnazium@spmndag.sk. Termín testov zvykne byť vo februári alebo marci.

Prestupy v iných ročníkoch realizujeme vždy tak, že nástup žiaka je k 1.9. nasledujúceho školského roka. Žiadosť o prestup stačí poslať mailom do 31. mája spolu so správou psychologickej poradne na adresu skola@spmndag.sk (pre 2.-4. ročník) alebo na adresu gymnazium@spmndag.sk (pre Prímu a vyššie). Podmienkou prestupu je voľné disponibilné miesto v príslušnom ročníku.

Správa CPP nesmie byť staršia ako rok a je povinnou zákonnou podmienkou zaradenia žiaka na ŠpMNDaG. Bez správy nie je možné zaradiť žiadneho žiaka do procesu prijímania alebo prestupu.