Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  Dokumenty a žiadosti  /  Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Naposledy upravené 19.08.2023 - pred 335 dňami Čítanie na 1 minútu a 2 sekundy

S cieľom zaručiť konzistentnú úroveň ochrany fyzických osôb v celej Únii a zabrániť rozdielom, ktoré sú prekážkou voľného pohybu osobných údajov v rámci vnútorného trhu, bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EÚ (ďalej len ,,Nariadenie“) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Nariadenie upravuje zásady spracúvania osobných údajov v čl. 5 ods. 1. V zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 25.05.2018 (ďalej len ,,zákon“ alebo „zákon č. 18/2018 Z.z.“) sú zásady spracúvania premietnuté do ustanovení § 6 až § 12. Tieto základné princípy v zásade reflektujú doterajšiu právnu úpravu ochrany osobných údajov, pričom Nariadenie a zákon č. 18/2018 Z.z. jednotlivé zásady precizujú a stanovujú konkrétnejšie pravidlá pre prevádzkovateľov. Zásady sa prelínajú celým Nariadením a zákonom č. 18/2018 Z.z. a ovplyvňujú výklad jednotlivých ustanovení, ako aj ich správnu aplikáciu. Pre lepší prehľad uvádzame všetky dôležité informácie pre lepšie vysvetlenie nariadenia.

Typ súboru
Základné informácie zakladne-informacie.pdf
Typ súboru
Informácia pre uchádzača o zamestnanie info-uchadzac-zam.pdf
Typ súboru
Informačná povinnosť pre zamestnanca info-povinnost-zam.pdf
Typ súboru
Návrh na začatie konania zacatie-konania.pdf
Typ súboru
Kamerový systém kamerovy-system.pdf
Typ súboru
Spracovateľské činnosti školy sprac-cinnosti.pdf
Typ súboru
Cookies cookies.pdf

Vzory súhlasov

Typ súboru
Súhlas od zamestnanca suhlas-zamestnanec.pdf
Typ súboru
Súhlas od zákonného zástupcu žiaka suhlas-rodic.pdf
Typ súboru
Súhlas od plnoletého žiaka suhlas-ziak18.pdf