Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  Dokumenty  /  Účty školy

Účty školy

Naposledy upravené 21.08.2023 - pred 99 dňami Čítanie na 36 sekúnd

V súlade so zákonom č. 291/2002 Z.z. o štátnej pokladnici v platnom znení, a na základe usmernenia úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Škola pre mimoriadne nadané deti k 31.12.2013 ruší účty vedené v OTP banke, a od 01.01.2014 bude mať vedené účty v štátnej pokladnici.

Názov účtu Číslo účtu Kód banky IBAN
Výdavkový účet 7000474814 8180 SK56 8180 0000 0070 0047 4814
Príjmový účet 7000474806 8180 SK78 8180 0000 0070 0047 4806
Darovací účet 7000474849 8180 SK81 8180 0000 0070 0047 4849
Sociálny fond 7000474830 8180 SK12 8180 0000 0070 0047 4830
Depozitný účet 7000474822 8180 SK34 8180 0000 0070 0047 4822
Školská jedáleň 7000497020 8180 SK51 8180 0000 0070 0049 7020
VÚB 3207633255 0200 SK29 0200 0000 0032 0763 3255
  • Poplatok za ŠKD: 7000474806/8180
  • Platby za stravu: 7000497020/8180
  • Dary: 7000474849/8180