Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  Vyučovanie  /  Primárne vzdelávanie 1.-4.  /  Ročníkové práce

Ročníkové práce

Naposledy upravené 12.02.2024 - pred 122 dňami Čítanie na 1 minútu a 5 sekúnd

1. Pokyny k vypracovaniu a obhajobe 

 • do 31.1.2024 oznámiť triednej učiteľke tému ročníkovej práce

 • na ročníkovej práci pracuje žiak samostatne s minimálnou pomocou rodiča

 • do 29.2.2024 žiaci prinesú štruktúru práce a zoznam literatúry, z ktorej čerpajú

 • ročníkovú prácu odporúčame pred odovzdaním zviazať v rebrovej väzbe

 • prácu je potrebné odovzdať najneskôr do 30.4.2024

 • triedne kolá budú od 2.5. do 10.5.2024

 • ročníkové kolá sa uskutočnia 15.5.2024

 • po prezentáciách zostáva ročníková práca v školskej knižnici

2. Formát

 • 1.roč.: A0 - A1 alebo min. 4 strany A4, písané úhľadným a čitateľným písmom
 • 2.roč.: A0 - A1 alebo min. 4 strany A4, písané úhľadne rukou
 • 3.roč.: 6 strán A4, písaného textu na počítači + obrázky v prílohe, uvítame aj prezentáciu v PowerPointe
 • 4.roč.: 8 strán A4, písaného textu na počítači + obrázky v prílohe, prezentácia v PowerPointe je povinná

3. Štruktúra

 • úvod
 • jadro
 • záver
 • prípadne využitie práce v praxi
 • použitá literatúra

4. Prezentácia práce

 • pri prezentácii uvítame modely, pokusy, zainteresované subjekty,...
 • prezentácia má byť samostatná a plynulá, dĺžka prezentácie je max. 10 min.
 • vypracovanie ročníkovej práce je nevyhnutnou súčasťou postupu do vyššieho ročníka.
 • vypracovanie ročníkovej práce sa uvádza v doložke vysvedčenia za 2. polrok daného školského roka.

Dôležité termíny

 • odovzdanie práce: 30.4.2024
 • triedne kolo sa uskutoční od 2.5. do 10.5.2024
 • ročníkové kolo sa uskutoční: 15.5.2024 (streda)
 • školské kolo: dátum upresníme
 • celoslovenské kolo - Malá vedecká konferencia: dátum upresníme