Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  Vyučovanie  /  Primárne vzdelávanie 1.-4.  /  Ročníkové práce

Ročníkové práce

Naposledy upravené 21.08.2023 - pred 43 dňami Čítanie na 1 minútu a 4 sekundy

1. Pokyny k vypracovaniu a obhajobe 

 - do 31.1.2023 oznámiť triednej učiteľke tému ročníkovej práce

 • na ročníkovej práci pracuje žiak samostatne s minimálnou pomocou rodiča
 • do 28.2. 2023 žiaci prinesú štruktúru práce a zoznam literatúry, z ktorej čerpajú
 • ročníkovú prácu odporúčame pred odovzdaním zviazať v rebrovej väzbe
 • prácu je potrebné odovzdať najneskôr do 28. 4. 2023
 • po prezentáciách zostáva ročníková práca v školskej knižnici

2. Formát

 • 1. roč.:A0 - A1 alebo min. 4 strany A4, písané úhľadným a čitateľným písmom
 • 2. roč.:A0 - A1 alebo min. 4 strany A4, písané na počítači alebo úhľadne rukou
 • 3. roč.:6 strán A4, písaného textu na počítači + obrázky v prílohe, uvítame aj prezentáciu v Power Pointe
 • 4. roč: 8 strán A4, písaného textu na počítači + obrázky v prílohe, prezentácia v Power Pointe je povinná

3. Štruktúra

 • úvod
 • jadro
 • záver
 • prípadne využitie práce v praxi
 • použitá literatúra

4. Prezentácia práce

 • pri prezentácii uvítame modely, pokusy, zainteresované subjekty,...

 • prezentácia má byť samostatná a plynulá, dĺžka prezentácie je max. 10 min.

 • Vypracovanie ročníkovej práce je nevyhnutnou súčasťou postupu do vyššieho ročníka.
 • Vypracovanie ročníkovej práce sa uvádza v doložke vysvedčenia za 2. polrok daného školského roka.

Dôležité termíny

 • odovzdanie práce: 28.4.2023

 • triedne kolo sa uskutoční 5.5.2023

 • ročníkové kolo sa uskutoční: 10.5.2023 (streda)
 • školské kolo: 26.5.2023 (piatok)
 • celoslovenské kolo – Malá vedecká konferencia : dátum upresníme