Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  Vyučovanie  /  Predškoláci

Predškoláci

Naposledy upravené 01.04.2024 - pred 108 dňami Čítanie na 2 minúty a 2 sekundy

Vážení rodičia predškolákov,

podávanie prihlášok do 1. ročníka ZŠ na rok 2024/25 je ukončené.

V súvislosti s organizáciou nového školského roku 2024/2025 a prijímaním žiakov do 1. ročníka žiakov do našej školy vám oznamujeme, že proces výberu prvákov je otvorený od 14.11.2023 do 27.3.2024. Postup pri zaraďovaní do prijímacieho konania je nasledovný:

 1. Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium organizačne zabezpečuje všetky psychologické vyšetrenia na našej škole. Znamená to, že na psychologické vyšetrenie prihlásite vaše dieťa na adrese: skola@spmndag.sk.

Typ súboru
ziadost-psychologicke-vysetrenie.docx ziadost-psychologicke-vysetrenie.docx

 1. Ak ste vaše dieťa prihlásili na niektoré CPP, tento dohovorený termín môžete zrušiť, nakoľko naša škola disponuje odbornými pracovníkmi, ktorí zabezpečia kompletné vyšetrenie pre vaše dieťa.

 2. Oficiálne prihlasovanie je odo dňa oznámenia najneskôr do 27.3.2024.

 3. Zároveň vám oznamujeme, že príspevok na zrealizovanie psychologickej diagnostiky každého dieťaťa je 30 eur.

 4. Výsledky psychologického vyšetrenia jednotlivých detí budú oznamované rodičom v časovom intervale v závislosti od počtu prihlásených žiakov.

 5. Škola pošle rodičom detí, ktoré splnili kritéria prijatia Žiadosť o prijatie do 1. ročníka. Vyplnenú Žiadosť o prijatie pošle rodič späť na adresu skola@spmndag.sk.

 6. Výberové konanie žiakov do 1.ročníka finálne uskutočňuje riaditeľka školy PhDr. Jolana Laznibatová, CSc., autorka Programu APROGEN.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. riaditeľka školy


STRETNUTIA PREDŠKOLÁKOV v minulých šk. rokoch

Program pre predškolákov je určený pre staršie predškolské deti, ktoré budú v školskom roku 2021/2022 plniť povinnú školskú dochádzku. Z kapacitných dôvodov nie sme schopní zabezpečiť program aj pre mladšie deti. Rodičia sa musia prihlasovať na jednotlivé stretnutia vždy zvlášť, a to na adresu školy skola@spmndag.sk. Zároveň prosíme rodičov aj deti, aby si na stretnutia priniesli prezuvky a poplatok 10 eur.


TÉMY A TERMÍNY STRETNUTÍ V ŠK. ROKU 2019/2020

 1. Bábkové divadlo Snehulienka - 11. 12. 2019 o 10.30 h  v telocvični 
 2. Fujavica metelica, pred zimou ty dobre skry sa - 18. 1. 2020  od 10.00 do 12.00 h - počasie v januári, zimné  príbehy, hry a radovánky, každá snehová vločka je iná,  snehozemšťania a iné záhady, sneh a nesneh
 3. Valentín a Loginka robia tangram v tvare srdca - sobota 8. 2. 2020 od 10.00 do 12.00 h - ďalšie príbehy s Valentínom a Loginkou, tangramy a iné skladačky
 4. Jarná voda život skrýva a príroda nám ožíva - sobota 7. 3. 2020 od 10.00 do 12.00 h - jarné marcové premeny prírody v záhradách a v lesoch, prišla jar, kvietky spočítaj, poklady a tajomstvá v knižkách, na čo nám je voda a čo je v nej
 5. Dajte vajíčka do košíčka a tie dary Zeme všetky zjeme - sobota 4. 4. 2020 od 10.00 do 12.00 h - veľkonočné tradície a zvyky, maľované vajíčka,  všeličo vymyslíme a všeličo vytvoríme, zdravé papkanie - čo je zdravé a čo nie