Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  Vyučovanie  /  Osemročné gymnázium  /  Učitelia

Zoznam učiteľov

Naposledy upravené 25.09.2023 - pred 8 dňami Čítanie na 1 minútu a 15 sekúnd

Vedenie školy

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. – riaditeľka školy

Mgr. Helena Nagyová - zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie
PhDr. Milan Bujňák - zástupca riaditeľky školy pre gymnázium
PaedDr. Jozef Doddy Cimra - zástupca riaditeľky školy pre výchovu a informatizáciu
Bc. Júlia Smoligová - vedúca školského klubu detí
Mgr. Katarína Kučerová - supervízor

Triedni učitelia

 • 5.A Mgr. Simona Košová

 • 5.B Mgr. Lenka Vráblová

 • 5.C Mgr. Anna Kažimírová, PhD.

 • Príma A Mgr. Katarína Pajtíková

 • Príma B Mgr. Marta Kolibárová

 • Príma C Mgr. Jela Račevová

 • Sekunda A Mgr. Zuzana Bartošová

 • Sekunda B Mgr. Jana Besedová-Žegorjaková

 • Sekunda C Mgr. Martina Tomková

 • Tercia A Mgr. Monika Janičová

 • Tercia B Mgr. Ivona Iváneková

 • Tercia C Mgr. Zuzana Hasalíková

 • Kvarta A Mgr. Jakub Krchňavý

 • Kvarta B Mgr. Danica Hlinková

 • Kvarta C PaedDr. Dávid Dzama

 • Kvinta A Mgr. Katarína Karšňáková

 • Kvinta B Mgr. Monika Grejtáková

 • Sexta A Mgr. Katarína Šramová

 • Sexta B Mgr. Ľudmila Hladká

 • Septima A Mgr. Lenka Vašicová

 • Septima B Mgr. Lenka Kelbelová

 • Oktáva A Mgr. Viera Jánošková, PhD.

 • Oktáva B Mgr. Viktória Kárászová

 • Oktáva C Mgr. Katarína Kučerová

Netriedni učitelia

 • Mgr. Ticián Babka
 • MSA James Baur
 • Mgr. Anton Belan, PhD.
 • Mgr. Beáta Bujtárová
 • Mgr. Michal Dopita
 • MA Solangii Gallego
 • Mgr. Kristína Huszárová
 • Mgr. Lenka Jankovičová
 • PaedDr. Veronika Kostolanská
 • Mgr. Alexander Kmeť
 • Martin Kováč
 • Mgr. Silvia Kováčová
 • Mgr. Katarína Masaryková
 • Mgr. Mária Melicherčíková
 • Mgr. Jana Murínová
 • Mgr. Dominika Ondriašová
 • Andrea Pindúrová
 • Mgr. Juraj Poljovka
 • Mgr. Andrea Rohaľová
 • ThDr. Mgr. Renáta Sedmáková, PhD.
 • Mgr. et Mgr. Nina Slezáková
 • Mgr. Marián Staňo
 • Mgr. Anita Tanušková
 • Mgr. Katarína Zuzkovičová