Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  Vyučovanie  /  Osemročné gymnázium  /  Učitelia

Zoznam učiteľov

Naposledy upravené 05.04.2024 - pred 17 dňami Čítanie na 1 minútu a 26 sekúnd

Vedenie školy

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. – riaditeľka školy

Mgr. Helena Nagyová - zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie
PaedDr. Jozef Doddy Cimra - zástupca riaditeľky školy pre gymnázium, výchovu a informatizáciu
Mgr. Katarína Kučerová - zástupkyňa riaditeľky školy pre gymnázium
Bc. Júlia Smoligová - vedúca školského klubu detí

Triedni učitelia

5.A - Mgr. Simona Košová
5.B - Mgr. Lenka Vráblová
5.C - Mgr. Anna Kažimírová, PhD.

Príma A - Mgr. Katarína Pajtíková
Príma B - Mgr. Marta Kolibárová
Príma C - Mgr. Jela Račevová

Sekunda A - Mgr. Zuzana Bartošová
Sekunda B - Mgr. Jana Besedová-Žegorjaková
Sekunda C - Mgr. Martina Tomková

Tercia A - Mgr. Monika Janičová
Tercia B - Mgr. Ivona Iváneková
Tercia C - Mgr. Zuzana Hasalíková

Kvarta A - Mgr. Jakub Krchňavý
Kvarta B - Mgr. Danica Hlinková
Kvarta C - PaedDr. Dávid Dzama

Kvinta A - Mgr. Katarína Karšňáková
Kvinta B - Mgr. Monika Grejtáková

Sexta A - Mgr. Katarína Šramová
Sexta B - Mgr. Ľudmila Hladká

Septima A - Mgr. Lenka Vašicová
Septima B - Mgr. Lenka Kelbelová

Oktáva A - Mgr. Viera Jánošková, PhD.
Oktáva B - Mgr. Viktória Kárászová
Oktáva C - Mgr. Katarína Kučerová

Netriedni učitelia

Bc. Anna Armitage
Mgr. Ticián Babka
MSA James Baur
Mgr. Anton Belan, PhD.
Mgr. Beáta Bujtárová
MA Solangii Gallego
Mgr. Kristína Huszárová
Mgr. Lenka Jankovičová
PaedDr. Veronika Kostolanská
Mgr. Alexander Kmeť
Martin Kováč
Mgr. Silvia Kováčová
Mgr. Katarína Masaryková
Mgr. Mária Melicherčíková
Mgr. Jana Murínová
Mgr. Dominika Ondriašová
Andrea Pindúrová
Mgr. Juraj Poljovka
Mgr. Andrea Rohaľová
ThDr. Mgr. Renáta Sedmáková, PhD.
Mgr. et Mgr. Nina Slezáková
Mgr. Marián Staňo
Mgr. Katarína Zuzkovičová

Odborní zamestnanci

psychológ - Mgr. Michal Dopita
psychológ - Mgr. et Mgr. Nina Slezáková
psychológ - Mgr. Anita Tanušková