Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  Novinky  /  Prijímacie konanie do 1. ročníka ZŠ

Prijímacie konanie do 1. ročníka ZŠ

Naposledy upravené 19.08.2023 - pred 45 dňami Čítanie na 41 sekúnd

Postup pri prijímaní dieťaťa do 1. ročníka ZŠ ŠpMNDaG 2023/2024:

  1. Rodič / zákonný zástupca pošle vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zaradenie svojho dieťaťa do 1. ročníka ŠpMNDaG (v prílohe) na adresu skola@spmndag.sk do 28.2.2023.
  2. Rodič / zákonný zástupca zároveň pošle Žiadosť o psychologické vyšetrenie dieťaťa (v prílohe), ktoré sa uskutoční od 9. januára 2023 do 30. apríla 2023.
  3. Rodič / zákonný zástupca dostane zo školy presný termín psychologického vyšetrenia dieťaťa, ktoré sa uskutoční v škole.
  4. Po vyhodnotení výsledkov psychologického vyšetrenia a po splnení požadovaných kritérií pošle škola rodičom Dotazník o dieťati. Vyplnený dotazník pošle rodič na adresu skola@spmndag.sk.
  5. Následne škola pozve rodičov na Stretnutie s predškolákmi so špecifickým obohacujúcim programom pre rodičov a deti a konzultáciami a prednáškou pre rodičov.
  6. Výberové konanie uskutočňuje finálne riaditeľka školy PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

Typ súboru
Žiadosť o psychologické vyšetrenie ziadost_psychologicke_vysetrenie.doc
Typ súboru
Žiadosť do 1. ročníka 23/24 ziadost_do_1_rocnika_23-24.doc