Domov
Prihlásiť sa pomocou Microsoft Teams Prihlásiť sa
Vyhľadať
Domov  /  Vyučovanie  /  Primárne vzdelávanie 1.-4.  /  Zvonenie

Zvonenie

Naposledy upravené 28.08.2023 - pred 91 dňami Čítanie na 37 sekúnd

Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín sú povinní rešpektovať všetci žiaci, študenti, pedagogickí a odborní zamestnanci.

 

Rozvrh vyučovania 1. st. primárneho vzdelávania:                                       

Komunita     8:00 -  8:15
1.  hodina    8:15 -  9:00
2.  hodina  9:15 -  10:00
3.  hodina  10:10 -10:55
4.  hodina  11:15 -12:00
5.  hodina  12:10 -12:50
6.  hodina  13:00 -13:40

Posunuté vyučovanie:

5. hodina  12:30 - 13:10
 

Do školskej budovy sa vchádza len určeným vchodom minimálne 10 minút pred začiatkom vyučovania. Všetci žiaci a študenti sa po vstupe do budovy  povinne prezúvajú do bezpečnej, zdraviu neškodlivej a podlahu nepoškodzujúcej obuvi. Školskú budovu školník, prípadne vrátnik o 7.00 hod. Budovy škôl sa zatvárajú o 18.00 hod.