logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Oznamy ŠpMNDaG - gymnázium

Syndikovať obsah
Aktualizácie: pred 30 min 51 s

Maturitná skúška 2020/2021 bude vypočítaná.

Po, 2021-03-22 13:18

Vážení rodičia a maturanti,

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva SR sa známka z internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak odstanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia. Ruší sa tiež písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh. Rozhodol o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, rovnaký postup zvolil šéf rezortu školstva aj v minulom roku.

Informácie sú uvedené na webe Ministerstva školstva SR: https://www.minedu.sk/branislav-groehling-maturitna-skuska-bude-odrazat-...

Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-int...

Ďakujeme za porozumenie, priebežne budeme dopĺňať informácie podľa rozhodnutí ministra

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Kategórie: Aktuality a oznamy

Vyučovania od 23. marca 2021

St, 2021-02-03 17:11

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o zrušení maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 riaditeľka školy rozhodla, že sa od utorka 23.3.2021 mení spôsob vyučovania oktávy z prezenčného na dištančné. Vyučovanie v ostatných ročníkoch pokračuje v dištančnej forme do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom,

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc
riaditeľka školy

Kategórie: Aktuality a oznamy

Prijímacie skúšky do prímy a interné postupové testy do kvinty 17. a 18.3.2021

Po, 2021-02-01 11:22

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že prijímacia skúška do prvého ročníka (príma) osemročného gymnázia a interné postupové testy do kvinty osemročného gymnázia ŠpMNDaG sa v tomto školskom roku uskutočnia v budove gymnázia na Skalickej ceste 1

17.marca 2021 o 8:00h – postupové testy do kvinty 18.marca 2021 o 8:00h – prijímacia skúška do prímy

Uchádzači do prímy postupujú podľa podmienok prijímacieho konania ŠpMNDaG, ktoré sú uvedené na našej stránke (https://smnd.sk/main/prijimacie-konanie-gymnazium). Žiaci kvarty žiadosť o vykonanie postupových testov do kvinty neposielajú, pretože sú to interné testy.

Ďakujeme za porozumenie a želáme veľa úspechov

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Kategórie: Aktuality a oznamy