logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Oznamy ŠpMNDaG - gymnázium

Syndikovať obsah
Aktualizácie: pred 27 min 38 s

Skrátené vyučovanie - piatok 8.6.2018

Št, 2018-06-07 20:19

Z dôvodu zatečenia strechy pri včerajšej prietrži riaditeľka školy nariaďuje skrátené vyučovanie v piatok, 8.6.2018 nasledovne:
0-tá hodina bude celá
1.-6.-ta hodina budú skrátené na 35 minút
popoludňajšie aktivity a vyučovanie odpadá.

ďakujeme za pochopenie

Kategórie: Aktuality a oznamy

Obhajoby projektových prác a SOČ 15.-16. 5. 2018 (program,aktualizácia)

Ut, 2018-05-15 11:53

V dňoch 15.-16. mája 2018 na gymnáziu ŠpMNDaG prebiehajú obhajoby projektových prác a prác SOČ. V prílohe nájdete program prezentácií.

Kategórie: Aktuality a oznamy

Konkurz na voľné miesta hospitačného štúdia vo Viedni v školskom roku 2018/2019

Po, 2018-05-14 19:55

Na základe záujmu rodičov a žiakov vypisujeme konkurz na voľné miesta na partnerskom gymnáziu Wiedner Gymnasium/Sir Karl Popper Schule vo Viedni (http://www.wiednergymnasium.at/).
Písomnú žiadosť (http://smnd.sk/main/organizacia/vzoryziadosti) spolu s motivačným listom v oboch jazykoch (slovenčine a nemčine) prosíme doručiť na riaditeľstvo školy na Skalickú cestu do 22. mája 2018.

Prednosť majú žiaci:
 vyšších ročníkov (budúcoročná kvinta až septima)
 dobre ovládajúci nemecký jazyk
 dosahujúci výborné výsledky vo všetkých predmetoch
 schopní dobrať si učivo a urobiť skúšky v našej škole v termíne nami stanovenom
 ktorí sa hospitačného pobytu ešte nezúčastnili.

O výbere žiakov a podmienkach rozhodne odborná komisia vo výberovom konaní, ktoré sa bude konať začiatkom júna 2018.

Kategórie: Aktuality a oznamy

Riaditeľské voľno v dňoch 30.4.2018 a 7.5.2018

St, 2018-05-02 09:11

Riaditeľka Školy pre mimoriadne nadané deti PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. udeľuje riaditeľské voľno v dňoch 30.4.2018 (pondelok) a 7.5.2018 (pondelok).

Kategórie: Aktuality a oznamy

Skrátené vyučovanie dňa 24. 4. 2018

Ut, 2018-04-24 09:42

Dňa 24. 4. 2018, z dôvodu hodnotiacej porady o 13.00,
bude SKRÁTENÉ VYUČOVANIE

učí sa 6 hodín, popoludňajšie vyučovanie odpadá.

Nultá hodina bude celá, následne vyučovanie bude skrátené:

0. hod. – celá od 7:15 – 7:55

1. hod. – 8:00 – 8:35

2. hod. – 8:45 – 9:20

3. hod. – 9:30 – 10:05 (veľká prestávka 15 min)

4. hod. – 10:20 – 10:55

5. hod. – 11:05 – 11:40

6. hod. – 11:50 – 12:25

Kategórie: Aktuality a oznamy

Interné postupové testy

Št, 2018-03-22 20:26

Vážení rodičia, uchádzači o štúdium na Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu v Bratislave,

oznamujeme Vám, že interné postupové testy pre žiakov 5. ročníka do prím osemročného gymnázia a kvárt osemročných gymnázií, prípadne žiakov 9. ročníkov základných škôl, do kvínt osemročného Gymnázia na našej škole sa uskutočnia dňa 6. apríla 2018 v čase so začiatkom o 8:15 h v priestoroch Gymnázia na Skalickej ceste 1 v Bratislave.

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium (ďalej len ŠpMNDaG) postupuje pri zaraďovaní žiakov podľa nižšie uvedených kritérií výberov žiakov na základe úspešnej psychologickej diagnostiky nadania.

Ďalšie informácie – Kritériá prijatia žiakov

Kategórie: Aktuality a oznamy

Voľby do Rady školy 2018

St, 2018-03-21 13:16

Vážení rodičia,

na základe poverenia úradom BSK Vám oznamujem, že som bola poverená zabezpečením organizácie konštituovania Rady školy pri ŠpMNDaG, Teplická 7 volených a delegovaných zástupcov za členov Rady školy pri ŠpMNDaG.
Preto Vám oznamujem nasledovné dôležité termíny, ktoré sa týkajú volieb:

1. Rodičia, ktorí chcú kandidovať do Rady školy ŠpMNDaG, doručia svoje rozhodnutia o kandidatúre v písomnej podobe v zalepenej obálke a zároveň pripoja v dvoch exemplároch svoju prezentáciu vo formáte A4. Tieto materiály musia byť osobne doručené do 04.04.2018 do 12.00 h na sekretariát riaditeľstva ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava.
/uveďte svoje meno, dátum narodenia a triedu, v ktorej máte dieťa/

2. Prezentácie rodičov budú vyvesené na úradnej tabuli v budove oboch škôl.

3. Priame osobné prezentácie pred rodičmi kandidátov sa uskutočnia na pôde školy v dňoch:
05.04. 2018 od 15.00 h – 16.00 h na I.stupni ZŠ v 1 herni na prízemí ŠpMNDaG, Teplická 7.
06.04. 2018 od 15.00 h – 16.00 h na Gymnáziu ŠpMNDaG, Skalická 1 – zasadačka 1. poschodie.

4. Samotné voľby do Rady školy pri ŠpMNDaG sa uskutočnia vo vestibule v herni na Teplickej 7 pre základnú školu a v malej telocvični na Skalickej ceste pre 5. ročník a osemročné Gymnázium dňa
12.04. 2018 od 7.00 h – 18.00 h
V zmysle vyhlášky č. 291/2004 Z. z. v prípade súrodencov na škole volí vždy jeden
rodič za rodinu.

5. Ustanovujúca schôdza rady školy sa uskutoční v zasadačke Gymnázia dňa 20.04. 2018.

—-
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riadtieľka

Kategórie: Aktuality a oznamy