logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Oznamy ŠpMNDaG - gymnázium

Syndikovať obsah
Aktualizácie: pred 20 min 12 s

Začiatok vyučovania 6.9.2021

Ne, 2021-09-05 07:42

Vážení rodičia, milí žiaci,

v pondelok sa na gymnáziu začne vyučovanie prvou hodinou, tj. o 8:15h. Prvé dve vyučovacie hodiny budú s triednymi učiteľmi, kde žiaci dostanú rozvrh a dôležité informácie. Od tretej vyučovacej hodiny sa uči podľa rozvrhu. Následne bude rozvrh publikovaný aj na EduPage.

Prajeme Vám pekný začiatok vyučovania

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Kategórie: Aktuality a oznamy

Prihlasovanie na obedy pre 5. ročník, prímy, sekundy a tercie

Po, 2021-08-23 16:27

Dobrý deň,

vedúca jedálne SOS beauty služieb zverejnila prihlášku s pokynmi na stravovanie v školskej jedálni na Račianskej 105, v ktorej sa stravujú naši žiaci z ročníkov 5 – tercia.

Podľa protiepidemiologických opatrení sa budú stravníci deliť na viac skupín s prestávkami, aby bolo možné jedáleň dezinfikovať, vetrať a aby nedošlo ku miešaniu žiakov bez rúšok.

kompletné pokynu nájdete tu: https://smnd.sk/main/files/pokyny_stravovanie_21-22.pdf
prihlášku si môžete stiahnuť tu: https://smnd.sk/main/files/prihlaska_stravovanie_21-22.pdf

Ďakujem pekne
vedenie ŠpMNDaG

Kategórie: Aktuality a oznamy

Potvrdenie o návšteve školy

Ut, 2021-08-17 08:51

Vážení rodičia,
od septembra 2020 škola sprístupnila funkcionalitu elektronického potvrdenia o návšteve školy, o čom ste boli v minulom školskom roku informovaní. Prosíme Vás, aby ste si tieto potvrdenia sťahovali z EduPage našej školy zo svojho rodičovského konta. Návod, kde sa potvrdenie nachádza, nájdete tu: https://help.edupage.org/sk/e2755
Rodičia piatakov dostanú prístupové údaje k EduPage školy v prvý deň nástupu do školy, pretože údaje nie sú rovnaké ako na Teplickej.

Ďakujeme za pochopenie

PaedDr. Jozef Cimra, ZRŠ

Kategórie: Aktuality a oznamy