logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Oznamy ŠpMNDaG - gymnázium

Syndikovať obsah
Aktualizácie: pred 16 min 16 s

Do utorka 8.9.2020 neposkytujeme stravu pre žiakov 5. ročníka až Tercia

Pi, 2020-09-04 18:28

Milí žiaci, vážení rodičia,

Oznamujeme Vám, že SOU Beauty služieb, ktoré zabezpečuje obedy pre našich žiakov 5. ročníka až Tercia, nebude variť do utorka 8.9.2020. Z toho dôvodu sa rozvrh v príslušných ročníkoch upravuje len na 5 vyučovacích hodín.

Za pochopenie ďakujeme

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Kategórie: Aktuality a oznamy

Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

St, 2020-08-26 09:59

Milí žiaci, vážení rodičia,

dňa 2.9.2020 sa začína školský rok 2020/2021 na gymnáziu ŠpMNDaG s nasledovným programom:

09:30h – príchod žiakov príma – oktáva (osemročné gymnázium) do tried
10:00h – príchod piatakov do zasadačky na prvom poschodí
12.30h – ukončenie úvodného školského dňa

Každý žiak po príchode do budovy školy predloží poverenému zamestnancovi školy zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti, ktorý následne odovzdá triednemu učiteľovi v triede. Rodičia a iné osoby nevstupujú do budovy školy.
Rodičia žiakov piatych ročníkov dostanú detailný manuál o spôsobe organizácie vyučovania na gymnáziu prostredníctvom triednych učiteliek mailom.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Kategórie: Aktuality a oznamy

Oznam o organizácii záveru šk.roka 2019/2020

Po, 2020-06-15 17:09

Vážení rodičia, milí žiaci,
dovoľte mi oznámiť vám, že na základe usmernení Ministerstva školstva Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania, na základe Vašej spätnej väzby, dobrovoľnosti návratu žiakov do školy a informácie zo školských jedální, nedokáže škola zabezpečiť návrat žiakov do školy od 22.6.2020. Na základe vyššie uvedeného a odporúčania zriaďovateľa školy BSK som rozhodla, že žiaci v termíne od 22.6. do 26.6. budú pokračovať v dištančnej forme vzdelávania. Návrat do školy bude dňa 29.6. v pondelok od 9:00 do 12:00h. Žiaci odovzdajú staré a prevezmú nové učebnice. V utorok 30.6. prídu žiaci o 9:00 h do školy, kde im počas komunít s triednymi učiteľmi budú odovzdané koncoročné vysvedčenia.

S pozdravom
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka

Kategórie: Aktuality a oznamy