logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Oznamy ŠpMNDaG - gymnázium

Syndikovať obsah
Aktualizácie: pred 48 min 31 s

Interné postupové testy

Št, 2018-03-22 20:26

Vážení rodičia, uchádzači o štúdium na Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnáziu v Bratislave,

oznamujeme Vám, že interné postupové testy pre žiakov 5. ročníka do prím osemročného gymnázia a kvárt osemročných gymnázií, prípadne žiakov 9. ročníkov základných škôl, do kvínt osemročného Gymnázia na našej škole sa uskutočnia dňa 6. apríla 2018 v čase so začiatkom o 8:15 h v priestoroch Gymnázia na Skalickej ceste 1 v Bratislave.

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium (ďalej len ŠpMNDaG) postupuje pri zaraďovaní žiakov podľa nižšie uvedených kritérií výberov žiakov na základe úspešnej psychologickej diagnostiky nadania.

Ďalšie informácie – Kritériá prijatia žiakov

Kategórie: Aktuality a oznamy

Voľby do Rady školy 2018

St, 2018-03-21 13:16

Vážení rodičia,

na základe poverenia úradom BSK Vám oznamujem, že som bola poverená zabezpečením organizácie konštituovania Rady školy pri ŠpMNDaG, Teplická 7 volených a delegovaných zástupcov za členov Rady školy pri ŠpMNDaG.
Preto Vám oznamujem nasledovné dôležité termíny, ktoré sa týkajú volieb:

1. Rodičia, ktorí chcú kandidovať do Rady školy ŠpMNDaG, doručia svoje rozhodnutia o kandidatúre v písomnej podobe v zalepenej obálke a zároveň pripoja v dvoch exemplároch svoju prezentáciu vo formáte A4. Tieto materiály musia byť osobne doručené do 04.04.2018 do 12.00 h na sekretariát riaditeľstva ŠpMNDaG, Teplická 7, Bratislava.
/uveďte svoje meno, dátum narodenia a triedu, v ktorej máte dieťa/

2. Prezentácie rodičov budú vyvesené na úradnej tabuli v budove oboch škôl.

3. Priame osobné prezentácie pred rodičmi kandidátov sa uskutočnia na pôde školy v dňoch:
05.04. 2018 od 15.00 h – 16.00 h na I.stupni ZŠ v 1 herni na prízemí ŠpMNDaG, Teplická 7.
06.04. 2018 od 15.00 h – 16.00 h na Gymnáziu ŠpMNDaG, Skalická 1 – zasadačka 1. poschodie.

4. Samotné voľby do Rady školy pri ŠpMNDaG sa uskutočnia vo vestibule v herni na Teplickej 7 pre základnú školu a v malej telocvični na Skalickej ceste pre 5. ročník a osemročné Gymnázium dňa
12.04. 2018 od 7.00 h – 18.00 h
V zmysle vyhlášky č. 291/2004 Z. z. v prípade súrodencov na škole volí vždy jeden
rodič za rodinu.

5. Ustanovujúca schôdza rady školy sa uskutoční v zasadačke Gymnázia dňa 20.04. 2018.

—-
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riadtieľka

Kategórie: Aktuality a oznamy

Riaditeľské voľno 1.2.2018

St, 2018-01-31 11:29

Na základe stúpajúceho počtu neprítomných žiakov na vyučovaní a údajov monitoringu neprítomnosti žiakov za posledné tri dni – 29.01. 2018 neúčasť 26,4 % žiakov, 30.01.2018 neúčasť 34,25%, 31.01.2018 neúčasť 38,7% a po odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva udeľujem na zajtra, t. j. 01.02.2018 riaditeľské voľno pre celú školu, t. j. Teplická 7 – 1. stupeň ZŠ a Skalická cesta 1 – elokované pracovisko Gymnázium.

Rozhodnutie prijímam aj na základe oznámenia jedálne SOŠ na Račianskej, ktoré 01.02.2018 nebude môcť z podobného dôvodu v škole poskytnúť stravu našim žiakom pre nižšie sekundárne vzdelávanie.

Za pochopenie ďakujeme.

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka

Kategórie: Aktuality a oznamy

Skrátenie vyučovania 30.1.2018 a 31.1.2018

Ut, 2018-01-30 12:36

Podľa rozhodnutia riaditeľky školy z dôvodu 35-percentnej neúčasti žiakov z dôvodu choroby sa dnes, 30.1. vyučovanie na základe oznámenia RÚVZ končí:

  • pre vyššie sekundárne vzdelávanie o 12.00
  • pre nižšie sekundárne vzdelávanie o 12.30

Zajtra 31.1. bude skrátené vyučovanie 0.-6. hod.

Na poslednej hodine sa odovzdajú hodnotenia.

Z dôvodu vysokej absencie nebude zajtra projektový seminár.

O štvrtkovom vyučovaní bude riaditeľka školy informovať zajtra.

Kategórie: Aktuality a oznamy

Jedáleň 18. 1. 2017 (štvrtok) nebude variť

Št, 2018-01-11 09:40

Jedáleň Združenej školy na Račianskej ulici oznamuje, že vo štvrtok 18.1.2018 nebudú kvôli odstávke elektriny variť.

Kategórie: Aktuality a oznamy