logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Aktuality a oznamy

Informačné stretnutie so zakladateľmi kurzov CTM Academy 15.10.2021 o 9.15 v Zasadačke

Oznamy ŠpMNDaG - gymnázium - Po, 2021-10-11 10:11

Spolupráca našej školy a CTM Academy má novú mimoriadnu príležitosť vďaka štipendijnému programu. Študenti, ktorí sa prihlásia na online AP kurzy majú vďaka pripravovanému štipendijnému programu, možnosť získať individuálne čiastočné štipendium na AP kurz podľa vlastného výberu. Jeho podmienkou bude jeho úspešné absolvovanie vrátane úspešnej AP skúšky na jeho záver.

O tejto možnosti budete bližšie oboznámení na stretnutí so zakladateľom CTM online Martinom Hermanom a koordinátorom pre slovenské školy Miroslavom Kocúrom v piatok 15. októbra 2021 v zasadačke Gymnázia v čase od 9.15 h – 10.00 h.

CTM Academy je online program akreditovaných kurzov vo všeobecnovzdelávacích predmetoch (matematika, biológia, zemepis, makroekonomika a pod.), ktoré umožňujú získanie medzinárodného certifikátu, ktorý uľahčuje po splnení podmienok prijatie na štúdium na konkrétnych českých (napr. Lekárska fakulta MU v Brne), európskych, britských a zámorských univerzitách.

Viac sa dozviete na https://www.ctm-academy.cz/online a na osobnom stretnutí už budúci pondelok/utorok. Prihlasovanie na kurzy v tomto školskom roku je otvorené do 23. októbra 2021 a je aktuálne pre študentov kvínty až oktávy ročníka nášho gymnázia.

Kategórie: Aktuality a oznamy

Šachový krúžok 2021/2022

Milí rodičia, v prílohe nájdete informácie o šachovom krúžku v našej škole v školskom roku 2021/2022.

Kategórie: Aktuality a oznamy

Krúžky ŠKD v školskom roku 2021/2022

Milí rodičia,

zoznam krúžkovej činnosti v jednotlivých ročníkoch pre tento školský rok nájdete v prílohe.

Krúžky budú prebiehať od 5.10.2021 v dňoch utorok a štvrtok, v čase od 14:15 do 15:30. 

Kategórie: Aktuality a oznamy

Začiatok vyučovania 6.9.2021

Oznamy ŠpMNDaG - gymnázium - Ne, 2021-09-05 07:42

Vážení rodičia, milí žiaci,

v pondelok sa na gymnáziu začne vyučovanie prvou hodinou, tj. o 8:15h. Prvé dve vyučovacie hodiny budú s triednymi učiteľmi, kde žiaci dostanú rozvrh a dôležité informácie. Od tretej vyučovacej hodiny sa uči podľa rozvrhu. Následne bude rozvrh publikovaný aj na EduPage.

Prajeme Vám pekný začiatok vyučovania

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Kategórie: Aktuality a oznamy

Aktuálne informácie k EduPage 2021/2022

Vážení rodičia,

naša škola využíva školský systém EduPage, preto je dôležité, aby ste si aktivovali vaše rodičovské konto. V školskej EduPage nájdete okrem elektronickej žiackej knižky Vášho dieťaťa aj dochádzkový a stravovací systém. Zároveň je EduPage hlavným komunikačným kanálom medzi učiteľmi a rodičmi.

Prečítajte si aktuálne informácie na úvodnej stránke spmndag.edupage.org a postupujte podľa inštrukcií. Aktivovať rodičovské kontá si už môžu aj rodičia prvákov.

Prajeme Vám pokojný začiatok školského roka

čítať ďalej

Kategórie: Aktuality a oznamy

Potvrdenie o návšteve školy

Vážení rodičia,od septembra 2020 škola sprístupnila funkcionalitu elektronického potvrdenia o návšteve školy, o čom ste boli v minulom školskom roku informovaní. Prosíme Vás, aby ste si tieto potvrdenia sťahovali z EduPage našej školy zo svojho rodičovského konta.

čítať ďalej

Kategórie: Aktuality a oznamy

Prihlasovanie na obedy pre 5. ročník, prímy, sekundy a tercie

Oznamy ŠpMNDaG - gymnázium - Po, 2021-08-23 16:27

Dobrý deň,

vedúca jedálne SOS beauty služieb zverejnila prihlášku s pokynmi na stravovanie v školskej jedálni na Račianskej 105, v ktorej sa stravujú naši žiaci z ročníkov 5 – tercia.

Podľa protiepidemiologických opatrení sa budú stravníci deliť na viac skupín s prestávkami, aby bolo možné jedáleň dezinfikovať, vetrať a aby nedošlo ku miešaniu žiakov bez rúšok.

kompletné pokynu nájdete tu: https://smnd.sk/main/files/pokyny_stravovanie_21-22.pdf
prihlášku si môžete stiahnuť tu: https://smnd.sk/main/files/prihlaska_stravovanie_21-22.pdf

Ďakujem pekne
vedenie ŠpMNDaG

Kategórie: Aktuality a oznamy

Potvrdenie o návšteve školy

Oznamy ŠpMNDaG - gymnázium - Ut, 2021-08-17 08:51

Vážení rodičia,
od septembra 2020 škola sprístupnila funkcionalitu elektronického potvrdenia o návšteve školy, o čom ste boli v minulom školskom roku informovaní. Prosíme Vás, aby ste si tieto potvrdenia sťahovali z EduPage našej školy zo svojho rodičovského konta. Návod, kde sa potvrdenie nachádza, nájdete tu: https://help.edupage.org/sk/e2755
Rodičia piatakov dostanú prístupové údaje k EduPage školy v prvý deň nástupu do školy, pretože údaje nie sú rovnaké ako na Teplickej.

Ďakujeme za pochopenie

PaedDr. Jozef Cimra, ZRŠ

Kategórie: Aktuality a oznamy

Št, 1970-01-01 02:00