logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Čítačka správ

Oznam o organizácii záveru šk.roka 2019/2020

Oznamy ŠpMNDaG - gymnázium - Po, 2020-06-15 17:09

Vážení rodičia, milí žiaci,
dovoľte mi oznámiť vám, že na základe usmernení Ministerstva školstva Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania, na základe Vašej spätnej väzby, dobrovoľnosti návratu žiakov do školy a informácie zo školských jedální, nedokáže škola zabezpečiť návrat žiakov do školy od 22.6.2020. Na základe vyššie uvedeného a odporúčania zriaďovateľa školy BSK som rozhodla, že žiaci v termíne od 22.6. do 26.6. budú pokračovať v dištančnej forme vzdelávania. Návrat do školy bude dňa 29.6. v pondelok od 9:00 do 12:00h. Žiaci odovzdajú staré a prevezmú nové učebnice. V utorok 30.6. prídu žiaci o 9:00 h do školy, kde im počas komunít s triednymi učiteľmi budú odovzdané koncoročné vysvedčenia.

S pozdravom
PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka

Kategórie: Aktuality a oznamy

Oznam pre rodičov predškolákov

Vážení rodičia, ďakujeme za Váš záujem o vstup Vášho dieťaťa do 1. ročníka ŠpMNDaG na Teplickej 7. Oznamujeme Vám, že výber žiakov je k dnešnému dňu uzatvorený.Pre vysoký záujem o našu školu nebolo možné zaradiť všetky detivšetkých žiadateľov do výchovno-vyučovacieho procesu na našej škole. Za pochopenie ďakujeme.PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.riaditeľka školy03. 06. 2020
Kategórie: Aktuality a oznamy

Prihláška na inú strednú školu

Oznamy ŠpMNDaG - gymnázium - Ut, 2020-05-12 10:04

Vážení rodičia,
v prípade, že máte záujem, aby Vaše dieťa prestúpilo na inú strednú školu, prosíme Vás, aby ste si stiahli, vytlačili a vyplnili prihlášku

- prihláška na SŠ – PDF

Pri vypĺňaní postupujte podľa pokynov, uvedených v tom istom dokumente pod prihláškou a v prípade, že neviete niektoré časti vyplniť, kontaktujte zástupcu riaditeľky školy PaedDr. Jozefa Cimru (jcimra(zavinac)spmndag [dot] sk). Kód školy z registra škôl je 031 787 088.
Vzhľadom na súčasnú situáciu nie je potrebné prihlášku overiť a potvrdiť našou školou, stačí podpis zákonného zástupcu (rodiča).

Upozorňujeme, že táto prihláška neslúži pre prijímací proces na ŠpMNDaG.

ďakujeme za porozumenie a spoluprácu

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Kategórie: Aktuality a oznamy

Organizácia vyučovania, hodnotenie a klasifikácia od 1.5.2020

Oznamy ŠpMNDaG - gymnázium - Po, 2020-04-27 16:53

Na základe výsledkov porady vedenia školy z dňa 27.4.2020 Vám oznamujeme, že sa od 1.5.2020 mení a upresňuje organizácia vyučovania a systém hodnotenia, klasifikácie a dochádzky na ŠpMNDaG.

kompletné usmernenie si môžete stiahnuť v PDF

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Kategórie: Aktuality a oznamy