logo Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium

Čítačka správ

Riaditeľské voľno 29.3.2021

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že na pondelok 29.3.2021 udeľuje riaditeľka školy PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. riaditeľské voľno žiakom školy v budove na Teplickej z technických príčin - celodennej odstávky elektrickej energie.

Škola bude zatvorená aj pre deti rodičov pracujúcich na pracovisku.

Ďakujeme za pochopenie


PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

riaditeľka

Kategórie: Aktuality a oznamy

Maturitná skúška 2020/2021 bude vypočítaná.

Oznamy ŠpMNDaG - gymnázium - Po, 2021-03-22 13:18

Vážení rodičia a maturanti,

Na základe rozhodnutia ministerstva školstva SR sa známka z internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak odstanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia. Ruší sa tiež písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh. Rozhodol o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, rovnaký postup zvolil šéf rezortu školstva aj v minulom roku.

Informácie sú uvedené na webe Ministerstva školstva SR: https://www.minedu.sk/branislav-groehling-maturitna-skuska-bude-odrazat-...

Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-int...

Ďakujeme za porozumenie, priebežne budeme dopĺňať informácie podľa rozhodnutí ministra

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Kategórie: Aktuality a oznamy

OZNAM PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV

Vážení rodičia detí predškolákov,

oznamujeme vám, že vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa psychologické vyšetrenia potrebné pre prijatie vášho dieťaťa do 1. ročníka  ŠpMNaD nebudú realizovať v nasej škole.

Žiadame Vás, aby ste vaše dieťa na požadované psychologické vyšetrenie prihlásili na obvodné CPPPaP, resp. na CPPPaP najbližšie k vášmu bydlisku. Nakoľko čakacie doby sú dlhšie, prosíme vás, aby ste sa prihlásili čo najskôr.

čítať ďalej

Kategórie: Aktuality a oznamy

Vyučovania od 23. marca 2021

Oznamy ŠpMNDaG - gymnázium - St, 2021-02-03 17:11

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o zrušení maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 riaditeľka školy rozhodla, že sa od utorka 23.3.2021 mení spôsob vyučovania oktávy z prezenčného na dištančné. Vyučovanie v ostatných ročníkoch pokračuje v dištančnej forme do odvolania.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom,

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc
riaditeľka školy

Kategórie: Aktuality a oznamy

Vyučovanie od 12. apríla 2021

Vážení rodičia,

oznamujeme vám, že rozhodnutím Ministerstva školstva sa od 12.4.2021 otvárajú všetky ročníky primárneho vzdelávania. Všetci žiaci 1.-4. ročníka sa učia prezenčne v škole pri dodržiavaní všetkých hygienických nariadení podľa Covid automatu. Chceme Vám pripomenúť, aby ste do EduPage dávali vyhlásenia o bezinfekčnosti (11a) a negatívny covid test jedného zákonného zástupcu (zatiaľ platné 7 dní), ako je uvedené v nariadení. Na obedy sú všetky deti v škole prihlásené, odhlasuje sa deň vopred do 14:00h.

 

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.

čítať ďalej

Kategórie: Aktuality a oznamy

Prijímacie skúšky do prímy a interné postupové testy do kvinty 17. a 18.3.2021

Oznamy ŠpMNDaG - gymnázium - Po, 2021-02-01 11:22

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že prijímacia skúška do prvého ročníka (príma) osemročného gymnázia a interné postupové testy do kvinty osemročného gymnázia ŠpMNDaG sa v tomto školskom roku uskutočnia v budove gymnázia na Skalickej ceste 1

17.marca 2021 o 8:00h – postupové testy do kvinty 18.marca 2021 o 8:00h – prijímacia skúška do prímy

Uchádzači do prímy postupujú podľa podmienok prijímacieho konania ŠpMNDaG, ktoré sú uvedené na našej stránke (https://smnd.sk/main/prijimacie-konanie-gymnazium). Žiaci kvarty žiadosť o vykonanie postupových testov do kvinty neposielajú, pretože sú to interné testy.

Ďakujeme za porozumenie a želáme veľa úspechov

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc.
riaditeľka školy

Kategórie: Aktuality a oznamy